lördag 3 september 2011

Wikileaks: Sveriges invandrare har oproportionerligt hög representation i kriminalitet & välfärdsutnyttjande

Immigranter = Muslimer

"Muslimer drar fördel av situationen. När de är vid makten (islamiska stater) får de icke-muslimer att betala skatt. När de inte är vid makten, blir de matade av icke-muslimernas generösa välfärdssystem. De kommer att suga ekonomin torr och ger inget gott i gengäld."

Statistiken visar det