fredag 30 september 2011

Video: Var femte engelsman är analfabet

"Tja, engelsmän och engelsmän. Det är samma problem som överallt i Europa: invandrare från kulturer med en tradition av inavel saknar mellan 15 och små 40 IQ-poäng. Och det kan varken skolor eller andra ändra på, även om man skriker rasist efter alla och envar. Utavel tar generationer, så när blir förbudet av?"

Veritas Universalis