torsdag 22 september 2011

Och det är precis som det ska vara!

I takt med att vi blir mer och mer elektronifierade tappar vi personlig närkontakt.

Hur har tekniken ersatt era personliga interaktioner?