torsdag 8 september 2011

Juridikprofessor Karl Albrecht Schachtschneider dissekerar EU

Mångkulturalismens problem är ett islam som främjar shariaTips Hodja, MXp, WTF med flera

1. På grund av sina federala tendenser är EU inte längre en allians
2. Euron kommer oundvikligen att misslyckas, dödsdömd som den var från början
3. Gemensam valuta i Europa hindrar ekonomiska utvecklingsmål
4. Ingen behöver detta EU som blivit en byråkratisk diktatur
5. Sydeuropeiska länder levde över sina medel och orsakade skuldkris
6. Enda sättet att hantera krisen är en valutareform
7. Euron innebär stora förluster för befolkningen men vinst för somliga
8. Utan yttre gränser kommer EU att stå inför överbefolkning
9. Mångkulturalismens problem är ett islam som främjar sharia
10. Endast muslimsk association kan hjälpa till att fixa mångkulturproblemet
11. Bästa steget för EU vore att avskaffa all Brüsselbyråkrati
12. Jag tvivlar på att Europa någonsin kan bli demokratiskt som en enad superstat


Det var den skarpe Schachtschneider som letade rätt på den tilläggsparagraf i Lissabon-fördraget som tillåter dödsstraff. Läs mer:

EU inför dödsstraff i Europa