torsdag 1 september 2011

Filosoferna fick ge vika för profeterna

...är titeln på en intressant artikel i SvD om hur Platon och Aristoteles på 700-talet översattes till arabiska:

"Vissa historiker har solida argument för att hävda att muslimsk filosofi inte alls existerar utan vad som existerar är en viss utveckling av hellenistiska filosofier på arabiska.

Al-Ghazali, som dog 1111, har i sin 'Filosofernas sammanbrott' försökt vederlägga de tidigare filosofers rationella argument som han menar är onödiga, farliga och ibland rentav hädiska.

Han gick så långt som att förneka orsak och verkan: 'Det finns ingen nödvändig förbindelse mellan ljuset och soluppgången, mellan halshuggningen och döden, mellan hälsan och botemedlet.' Allt beror på Allah som tar tillfället i akt för att åstadkomma den händelse som vi kallar verkan."

Få verkar veta att islamisterna formellt bannlyste förnuft och filosofi ca år 900 och förbjöd sina medborgare att tänka utanför den islamiska rutan... läs mer här:

Arabiska attityder