torsdag 19 november 2015

Terrorn kräver rotbehandling

        

Man fører en mærkværdig indenrigspolitik, der ikke harmonerer med udenrigspolitikken. Indenrigspolitisk er man overtolerant over for intolerante grupper og forsamlinger, mens man på den internationale scene kalder på hårde løsninger mod hårde tendenser.

Der er for lidt modsigelse til den indoktrinering, som udspredes fra visse grupper, der kommer til at repræsentere og får magt over større grupper af muslimer.

Mange tør fortsat ikke sige det højt, men flere og flere tænker det, inklusiv mig selv: Hvornår overtager en ny Robespierre beføjelserne til dannelsen af en ny central aktionsgruppe, som kan rydde ordentligt op? Det, som regeringer og sikkerhedstjenester præsterer, kan tolkes som ineffektivt!

Man må gerne danne sådan en gruppe, mens den demokratisk forstand fortsat hersker over land og rige, ellers bliver sådan en central aktionsgruppe en realitet efter et ryk i magtbalancen meget længere til højre end nu.

Må jeg minde om, at manglende handlingsvilje og løsning i demokratisk forstand skaber skredet mod autoritære regimer, hvor almindelige folk overgiver magten til ellers usympatiske ledere, blot for at sikre sig tryghed.

Jeg opfordrer til, at man behandler terrorismens rødder gennem en central aktionsgruppe med politiske beføjelser til handling ved at skabe kulturelle, sociale og juridiske indsatser båret af en strategisk præcis rodbehandling.