onsdag 4 november 2015

Obama är lurigare än man tror!

På internet går rykten om att de flesta uppmaningar på Twitter till muslimer att flytta till Tyskland kommer från USA. Möjligen är det så, men de som styr migranternas väg befinner sig nog på närmare håll.

Det finns många orsaker till att miljoner människor just nu skyndar sig till Europa. En är våra öppna gränser, en annan är att de har pengar att resa för. En tredje är att Erdogan i Turkiet skickar hit dem. En fjärde att Obama och Soros i Amerika uppmuntrar dem.

Bilden visar hur Obama gör det muslimska gängtecknet, shahada, för att manipulera människor. Psykologisk krigföring. Massinvandring som ett geopolitiskt vapen. Genom att förvandla Europa till Eurabia ser USA till att behålla makten över Europa. Islam-resistenta konkurrenter som ryssar och kineser göre sig icke besvär.