onsdag 15 augusti 2012

Sveriges skrämmande baksida

Av Morten Uhrskov

Alltför många danskar vet inte vilken tragedi som utspelas precis på andra sidan Öresund. Och alltför många svenskar vet inte heller vad som händer i deras eget land, fruktar jag.

Politiskt korrekta medier
Svenska media, skriftliga och elektroniska, är av en karaktär som överhuvud inte tål jämförelse med Danmark. Sant är att vi har våra politiskt korrekta tidningar med Politiken och Information i spetsen, men glöm allt om att se de två tidningarna som sådana, om vi håller upp dem emot svenska tidningar som Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter.

Så mycket mer måste man glädja sig när danska medier bidrar till en reell upplysning om förhållandena. Det är vad TV2 Lorry har gjort i en rad utmärkta rapporter den senaste veckan.

Massinvandring
Det publiceras så gott som aldrig insändare i de svenska tidningarna som är kritiska till massinvandringen till Sverige. Och det är faktiskt tal om massinvandring.

Från 2004 till 2011 ökade Sveriges befolkning med 500.000 människor till 9,5 miljoner. Omkring 450.000 av dessa kom från den icke-västliga världen. Blev Politiken och Information utgivna i ocensurerad form i Sverige, skulle de två tidningarna med korta mellanrum dra på sig våldsam kritik för att underblåsa främlingsfientligheten.

Våld och våldtäkt
Sverige har, som det också nämns i det fjärde av Lorrys inslag, problem med kriminalitet som betyder något. Det är ganska modigt att Lorry uttryckligen nämner att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det kan man nämligen inte se någonstans, eftersom siffrorna för invandrare och deras ättlingars kriminalitet inte offentliggörs.

Vad man kan se är några ohyggliga skillnader mellan Danmark och Sverige i de totala siffrorna, även om man måste komma ihåg att det kan finnas skillnader i definition. I Sverige räknar olika grova sexuella kränkningar också som våldtäkt, även det inte är tal om fullbordat samlag.

Ändå blir man skakad när man vet att i Danmark redovisas i närheten av 500 våldtäkter per år, medan det i Sverige förra året var drygt 6.500. Mörkertalet, säger svenska experter, är mellan fem och tio gånger detta antal. Bara överfallsvåldtäkterna står för mer än 1000 om året, nämligen i genomsnitt tre om dagen.

I Danmark anmäldes cirka 17.000 fall av våld. I Sverige ligger siffran under dessa år på ca. 110.000. Det är något som har gått helt galet på andra sidan Öresund.

Sverigedemokraterne
Vid senaste valet till riksdagen lyftes en flik av ett system som felar fruktansvärt, när det gäller att tillgodose alla synpunkter som kommer till uttryck på ett demokratiskt sätt.

Sverigedemokraterna nekades tillträde till den slutliga partiledardebatten, trots att opinionsundersökningar visade att de var på den fina sidan av de fyra procent som är tröskelvärdet i Sverige. Sverigedemokraterna hade mer än svårt att få in annonser i dagspressen, oerhört här hemma.

Lägg till detta en bristfällig röstningsmetod, där väljarna själva måste ta med eller själva ta valsedeln för just det parti som väljaren vill stödja. Mest skrämmande blev det när den sittande statsministern Fredrik Reinfeldt efter flera politiskt motiverade angrepp på Sverigedemokraternas valmöten (efter ett formellt avståndstagande från våld) inte ansåg att Sverigedemokraterna borde vara "förvånade" om de begicks våld mot dem själva eller deras möten.

Det är hög tid att den danska pressen får upp ögonen för vad Sverige har utvecklat sig till. Tack till TV2 Lorry.

11 augusti 2012

http://denkorteavis.dk/2012/18908/