onsdag 22 augusti 2012

Grodan och Skorpionen

Skorpionen ber grodan om hjälp att komma över en flod. Halvvägs över floden kände grodan en stark smärta i ryggen. "Din idiot", skrek han. "Varför stack du mig? Nu kommer vi båda att dö." Skorpionen svarade: "Jag kan inte hjälpa det. Jag är en skorpion. Det är min natur."

Obama kräver av alla arbetsgivare, även katolska kyrkan, att de ska bekosta preventivmedel och abort för sina anställda. En fråga som inte handlar om kvinnors rättigheter utan om att införa socialism.

Svenska media slår sig för bröstet och hånar abortmotståndare i USA. Här har vi löpt linan ut åt andra hållet. Sverige sviker samvetsfriheten, som innebär att vårdpersonal inte skall behöva medverka vid t.ex. abort eller dödshjälp om det strider mot deras övertygelse.

Europakonventionen om samvetsfrihet tillkom efter andra världskriget. Men Sverige tog tydligen inte lärdom av kriget, vi blev ju aldrig ockuperade av nazisterna. Vi blev aldrig vaccinerade, vilket kan förklara de totalitära tendenserna. Alla ska tycka likadant och lyda order även om det strider mot det egna samvetet.
Avkristningen spelar också in. Jesus som modell för motstånd mot den världsliga makten är sedan länge bortglömd.

De flesta människor är emot sena aborter, men inte tidiga. Att mänskligt liv ska värnas från tidpunkten för befruktningen innebär inte förbud mot abort utan är en vanlig kristen principdeklaration om att livet är heligt.
Även om livet börjar vid befruktningen innebär det inte att själslivet börjar då. Foster på 12 veckor är ännu inte besjälade, dvs de har inga drömmar och yttre sinnesförnimmelser, och därför är abort vid den tidpunkten inte självklart moraliskt eller religiöst förkastligt.

. . En fråga som ständigt upprör