torsdag 9 augusti 2012

Mr. MultiKulti's uppehåll i helvetet

Inte bara islamister utan även deras medlöpare borde känna sig en smula medskyldiga:

I det sjunde århundradets Medina bodde en kvinnlig poet som hette Asma bint Marwan. Hon skrev en dikt som kränkte Mohammed, och för det blev hon mördad av en av Muhammeds följeslagare när hon sov i sin säng. Mördaren blev lovprisad i höga toner av Muhammed. Hur kan man ta avstånd från mordet på Theo van Gogh utan att ta avstånd från mordet på Asma bint Marwan? Hur kan man ta avstånd från mordet på Asma bint Marwan utan att ta avstånd från Muhammed som lovprisade mördaren? Hur kan man ta avstånd av Muhammed utan att ta avstånd från islam, eftersom islam är Muhammeds "produkt"?

Fotnot: Filmskaparen Theo van Gogh dödades på en gata i Amsterdam år 2004 av en holländsk muslim som var upprörd över filmen "Submission", en fiktiv studie av misshandlade muslimska kvinnor.

. . Läs mer här >>