måndag 20 augusti 2012

Pussy Riots i en moské i stället för en kyrka hade varit bättre för feminismen och yttrandefriheten!

Varför gå amok mot kristendomen i stället för mot islam som behandlar kvinnor långt dåligare?

Hammersmeden skriver:

"Tänk om det hade varit en moské i stället som de besökte på detta sätt. Men det skulle de små flickebarnen ju säkert inte vågat eller vad? De modiga hjältarna för kvinnosaken! De föredrar att hävda sin version av 'yttrandefriheten' gentemot dem som har gett kvinnor de flesta fördelar.

Och deras exempel sprider sig ju tydligen. Här kan man se hur det tydligen skulle ha något att göra med 'feminism' och 'yttrandefrihet' att fälla ett krucifix toplös i sympati med de fängslade kissekatt-rebellerna.

Vilket sätt att tacka den kultur som världen över har säkrat bäst betingelser och flest rättigheter för kvinnor. So much for pathos."

Korset som "feministerna" sågade ner har stått på en kulle med utsikt över Kievs stadskärna sedan 2005 och är ett minnesmärke till Stalintidens offer och 1930-talets hungersnöd.

Ett exempel på kvinnans värdighet i kristendomen är att det var en kvinna, Maria Magdalena, som Jesus Kristus uppenbarade sig för efter korsfästelsen och gav uppdraget att gå med budskapet till männen, apostlarna.
Med andra ord är det Maria Magdalena som uppfann kristendomen genom att komma med budet att Jesus var uppstånden från de döda.

. . Maria Magdalenas evangelium