onsdag 22 augusti 2012

Somalier, Sverige och Minnesota

Somalier som får komma in i USA har ofta utbildning, medan de som kommer till Sverige sällan har någon, och klarar sig enbart på grund av vårt välfärdssystem. Det tar många år att ta sig in i arbetsmarknaden för den som inte kan läsa och skriva.

. . Läs vidare >>