lördag 11 augusti 2012

Attacker mot kristna i Europa ökar

Förföljelsen av kristna i Europa tar sig främst två former. Den första är den gamla typ som vi redan känner från vad som händer i Asien och Afrika när muslimska (oftast illegala) invandrare sprider sig över världen. Den andra är den helt nya "liberala" typ, som härrör från de europeiska eliternas insatser för att marginalisera kristendomen i dess eget historiska hem.

. . Läs mer här