tisdag 4 oktober 2011

Sverige har ett problem

Elevernas skolbetyg blir sämre för varje år trots att kommunerna satsar miljarder extra. Varför?

Den svenska regeringen håller på att byta befolkning på Sverige:

"Sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006 har takten i invandringen slagit nya rekord. Invandringen av svårintegrerade personer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern har i det närmaste fördubblats. Antalet utrikes födda ökar nu 12,5 gånger mer än den svenskfödda befolkningen. Om invandringen fortsätter i samma takt som de senaste fjorton åren kommer svenskarna att vara i minoritet i de största svenska städerna omkring 2050."

Tja, vår framtid borde ligga hos indier och kineser i stället, de har lättare att integrera sig i vårt högteknologiska samhälle.
En aktuell fråga. Varför är det så måntro?