måndag 24 oktober 2011

Jag tar inte av mig den islamiska huvudduken, säger en kvinna i Brasilien

En muhammedansk kvinna i Brasilien hon har nekats förnyelse av körkortet. För att slutföra förarprovet skulle hon ta av slöjan.

Det hände i San Bernardo do Campo, en stadsdel i Sao Paolo. Hon var på väg att avlägga det teoretiska provet vid datorn, när hon från sin körskola fick veta att om hon ville ha examen måste hon ta av sig slöjan som hon bar på fotot på körkortet.

När hon vägrade avbröts provet och ärendet hamnade på närmaste polisstation, där kvinnan lämnat in en anmälan om diskriminering. Körskolan har förnekat anklagelsen och hävdat att lagen förbjuder användning av hattar och andra huvudbonader i körprovet, eftersom det försvårar identifieringen av eleven.

Källa: Lisistrata.com 18.10.2010