fredag 28 oktober 2011

En bokstavlig självmotsägelse: "Vi vill ha demokrati OCH islam."

Den islamiska rörelsen Ennahda, som vann valet i Tunisien, vill skapa "en demokrati grundad på islams värden". Det förklarade ordföranden Rashed Ghannouchi (bilden) vid presentationen av valprogrammet.

När det gäller de bekymmer som Ennahda ger intellektuella och lekmän i Tunis, förbinder sig partiet i sitt program att "garantera religionsfrihet och åsiktsfrihet" och "de religiösa minoriteternas rättigheter". Det förbinder sig vidare att "beskydda den framgång som kvinnorna har haft i Tunisien", där de har rättigheter som ofta förvägras dem i arabvärlden. Ennahda försäkrar t.ex. att de kommer att skydda "kvinnans frihet mot alla påbud om klädedräkten".

Deras motståndare anklagar dem för dubbelspel: officiellt moderata, men i grunden reaktionära. 'Att Sharia kan ge demokrati måste sägas vara ett fantastiskt exempel på vår tids groteska konstruktivism'.

Dansk folkhögskola uppmanar muslimska friskolor kampanja för arabiska våren