måndag 24 oktober 2011

"Förbudssverige" - säger danskarna ofta

I Sverige råder skolplikt, medan det i friare och mer demokratiska länder räcker med undervisningsplikt.

De evinnerliga förbuden är typiska för landet
.