tisdag 18 oktober 2011

En del ägnar sin tid åt att lappa ihop islam med kristendom

Författaren Karen Armstrong har fått ett internationellt hederspris för att hon påpekar likheterna mellan olika trosläror. Dhammablogg skriver:

"I dagens värld är religion till stora delar politiserat, och jag antar att Karen Armstrong är en religionshistoriker som egentligen bara ägnar sin tid åt att lappa ihop världens två största politiska rörelser, kristendom och islam. Dessa är två stora makter som under lång tid har fört väpnad kamp mot varandra, och som idag genom sina väldiga erövringar har avgörande betydelse för mänsklighetens framtid.

Buddhismen har å sin sida aldrig varit intresserad av att erövra planeten och är så gott som osynlig på den politiska arenan, trots att den är den tredje största religionen i världen. Därför väcker den heller aldrig intresse bland människor som är djupt involverade i världen, och som ser vinster och förluster i den mänskliga historian snarare än i den egna andliga vägen. Och därför är den heller inte intressant för sådana som Armstrong som diskuterar religion som politik."


Det är så islam ska bemötas: med andliga argument.
Fader Zakaria Botros bekämpar eld med eld