onsdag 26 oktober 2011

Palme ville samarbeta med KGB i stället för CIA

Drömmen om kommunismen har kanske brustit, men även de som inte längre tror på kommunismen tror fortfarande inte på väst.

Palme ville samarbeta med KGB