måndag 3 november 2008

Epokgörande upptäckt: Bensin för brandsläckning


En sympatisk fängelseimam i Malmö som kallar sig "kulturtolk" intervjuas i Sydsvenskan. Om jag förstått honom rätt försöker han informera fångarna om västerländska värderingar.

Men hur ska man ska förhålla sig till själva fenomenet fängelseimamer? Kan man vara helt säker på att de inte predikar jihad? Vore det inte förnuftigare att anställa en "kulturtolk" som inte är imam?

En person med sådana egenskaper som fängelseimamen i Malmö kan möjligtvis förhindra islamistisk radikalisering av muslimska fångar. Radikaliseringen är ett stort problem i fängelser över hela Europa, och det är vanligt att medfångar konverterar till islam. Inte underligt eftersom islam är en rövarideologi som förhärligar överfall på karavaner och broderligt delande av bytet.

Bilden: Abu Laban, 1946-2007, imam på Nørrebro i Köpenhamn. Han var Islamisk Trossamfunds representant i den delegation av muslimer, som år 2005 reste til Mellanöstern och satte igång krisen om Muhammedkarikatyrerna.

Trots allt, ju mer fundamentalistiskt man läser Koranen desto mer hatisk måste man bli mot de otrogna och deras samhälle. Det är tacknämligt att det finns imamer som inte är fundamentalister, men på grund av taqija, den religiösa rätten att ljuga, kan man inte vara helt säker på att de säger en sak på svenska men en helt annan på arabiska.

Imamer och bönerum i fängelserna kan alltså mycket väl få motsatt effekt än den avsedda att förhindra muslimsk radikalisering. Den danska bloggaren Anna Lyttiger skriver:

”30-40 år av politisk korrekthet är naturligtvis mycket svår att skaka av sig. Man VILL inte fatta att orsaken till muhammedaners överkriminalitet just är deras så kallade "religion". Nej, ge dem absolut alla möjligheter att skruva upp sig själva i islamisk hysteri, med fredagsbön och hela svineriet.

Nej, det finns bara ett alternativ - och det är att utvisa, repatriera, alla islamister som vägrar att leva på vårt samhälles premisser. Och sluta att släppa in fler. Kan vi snart få se någon KONSEKVENS gentemot muhammedanska förbrytare? Det kommer att fungera bättre än att fjäska för dem.”

Dags för en dansk sprogövelse. Den danske politikern Naser Khader tycker att imamer är överskattade och att PET, den danska säkerhetspolisen, gör sig själv en björntjänst om den samarbetar med dem:

"Imamer mig her og imamer mig der. Jeg fatter det ikke. Hver gang, der er et problem, er svaret imamer. Sociale problemer? Imamer. Unge kriminelle? Imamer. Terror? Imamer. Jeg mener, man er med til at give dem for stor indflydelse i forhold til, hvor mange de repræsenterer", siger Naser Khader.
Han mener, at der ikke er nogen garanti for, at det overhovedet har noget positiv effekt at involvere de religiøse ledere. Naser Khader opfordrer i stedet for PET til at udvide kontakterne til "verdslige grupper og foreninger."

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Knute!

Tack för henvsiandet.
Efter at have surfet lidt rundt på din blog, fik du en entry i min blogroll.

Keep up the good work!

Knute sa...

Tack för det!
Kärlig hilsen
Knute

Knute sa...

Jag har fått ett par mejl angående inlägget:

"Sympatisk eller inte så är han också helt okritisk mot islam och menar att det är en religion som "inte krockar med det svenska samhällets grundvärderingar", och han nämner på flera ställen (påstått) positiva saker med religionen. De eventuella problem som kan dyka upp är enligt honom istället krockar mellan svensk kultur och kultur (som inte har att göra med islam) från andra länder.

Som en regel ska man inte lita på muslimer som inte erkänner och tar avstånd från de uppenbart mörka delarna av religionen. Särskilt om muslimen är en imam och därmed väl påläst."

"Jag anser inte att han är det minsta sympatisk eftersom han på typiskt "taqiyya-vis" försöker framställa islam så sypatisk som möjligt samtidigt som han undanhåller sanningen. Facta est: sharia är en integrerad del av islam och den lagen står i direkt strid mot grundläggande demokratiska rättigheter. Han talar flera gånger om det kollektiva som ett kulturellt uttryck men väljer att bortse från att detta "kollektiva" i sin helhet kan härledas till islam och Koranen som in i minsta detalj styr alla aspekter av mänskligt liv."

Skicka en kommentar