torsdag 6 november 2008

Heligt Krig med Fredens ordvalVatikanen har under senare tid fört dialog, ”dialögner”, med muslimerna. Förmodligen inte av okunskap utan med beräkning på makt. Illusionen om en moderat islam skulle Vatikanen gärna vilja ta till sig, men den av påven personligen döpte exmuslimen Magdi Cristiano Allam insisterar: "Det finns moderata muslimer, men ingen moderat islam!"

För dialögn-parterna - muslimerna och Vatikanen – gäller det om att utvidga sin egen maktposition, ett förbittrat religionskrig som förs med inter-religiösa fredsord. Ex-muslimen Magdi Crristiano Allam förebrår den Katolska kyrkan för dess svaghet, naivitet och eftergivenhet mot islam.

Hellig Krig med Fredens ordvalg
Der Heilige Krieg mit Worten des Friedens
Muslimer attackerade kyrka i Kairo

0 kommentarer:

Skicka en kommentar