torsdag 20 november 2008

Halal-tv är en tidsmarkör


“Halal-tv är en tidsmarkör och debatten kring programserien är präglad av den tid vi är mitt i. Och precis där ska public service befinna sig. I det avseendet är Halal-tv en fortsättning på en lång public service-tradition.”

Annie Wegelius, Robert Olsson skriver i Aftonbladet: Därför sänder vi Halal-tv

Saxat ur artikeln:

“Varför skulle avsikten vara att just dessa tre skulle representera alla muslimer eller de varierande trosuppfattningarna anknutna till islam i Sverige? Varför finns denna förväntan? Förmodligen för att SVT i alltför liten omfattning låtit minoritetsgrupper komma till tals i utbudet. Något vi säkert förtjänar kritik för. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i SVT:s utbud.”

“I Halal-tv tittar kvinnorna på det land som är deras precis lika mycket som det är vårt och ert. Det är unga, välutbildade svenska kvinnor formade av en bakgrund och ett liv i Sverige. Vårt syfte är att visa bilder av deras Sverige, av deras tankar och frågor om landet de lever och verkar i.”

Skriv under petitionen Halal-tv ska stoppas!

Läs gärna: Muslimer har ett eget Sverige enligt Svt, bloggen Hedersrelaterat våld.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar