måndag 24 november 2008

Ladda medborgarskapet med tydliga värden

Svenska medborgare ägnar sig åt terrorverksamhet mot resten av världen. "Svenskar" kallas de i tidningarna. Tydligen är det för lätt att få svenskt medborgarskap.

Att det blivit så här beror på de makthungriga sossarna. Medborgarskap ger som bekant rösträtt. I bidragsberoende invandrargrupper från Afrika och Mellanöstern röstar de allra flesta på socialdemokraterna.

Även om man bortser från risken för radikal islamism har socialdemokraternas invandrarpolitik skapat enorma problem. Av 105 bidragsberoende stadsdelar i Sverige är 100 socialdemokratiskt styrda. Två moderater skriver i DN:

"Situationen är särskilt oroande i Malmöområdet Västra Skrävlinge, som omfattar Rosengård - där arbetar bara var sjätte person. I Angered i Göteborg arbetar var femte person och i delar av Borlänge och Västerås saknar sju av tio arbete. Vidare är sysselsättningen generellt sett låg bland kvinnor.

Vi har även tagit del av oroväckande statistik från Brottsförebyggande rådet. Inbrott, skadegörelse, våldsbrott - omfattningen är betydligt högre i de områden där människorna lever i ett högt utanförskap. Trygghetsklyftorna mellan storstadsregionernas stadsdelar har ökat kraftigt. Åren 2002 - 2007 ökade bostadsinbrott och skadegörelse i de mest utsatta områdena, medan de minskar i andra stadsdelar."

I stadsdelen Rosengård i Malmö arbetar således bara var sjätte person, en grogrund för radikal islamism bland sysslolösa muslimer. I många år har det funnits en islamistisk Koranskola i en källarlokal i Rosengård. Efter att kontraktet sade upp av hyresvärden tog det fyr i helvete och ilskna ungdomar ockuperade lokalen.

Polis och myndigheter kommer knappast att gå lika hårdhänt fram som när ungdomar i Malmö, Lund och Göteborg nyligen ockuperade hus. Men det är angeläget att inte ge efter. Vi har sett tillräckligt av "svenskar" som ägnar sig åt terrorverksamhet i utlandet. Källarmoskéer som kommandocentraler för terrorism måste motarbetas.

Läs mer >>0 kommentarer:

Skicka en kommentar