måndag 10 november 2008

Upprop mot Halaltv!


To: Sveriges television SVT

SVT finansieras med licenspengar och skall därför vara opartiskt och neutralt. Idén med Halal-tv är ett totalt haveri för trovärdigheten hos det så uppblåsta ”public service”-företaget.

Sekularismen, de lika rättsvillkoren för könen och yttrandefriheten – inkl. den viktiga friheten att få kritisera religionerna – har uppnåts genom en lång kamp som har bedrivits av tappra människor genom flera sekler. Kampen har handlat om att religioner inte ska styra lagstiftningen, att religioner inte skall kunna avgöra vilka värderingar som är att betrakta som anständiga, och att religionerna inte heller skall diktera de beteenden som gäller i det offentliga umgänget. Det är därför helt oacceptabelt att det nu propageras i SVT för en religion som kränker kvinnor och värdesätter dem som mindre än män.

Detta program är ett hån mot hundratals kvinnor som är tvungna att bära slöja mot sin vilja i Sverige.

SVT kan inte behålla sin trovärdighet som ”public service”-företag om inte det ensidiga propagandaprogrammet Halal-tv stoppas.”

Organisationen Ex-muslimer i Sverige har startat detta upprop! Skriv på och var med att protestera och förhoppningsvis stoppa eländet Halal-tv på Svt!

Petition Halal-tv ska stoppas!


Glöm inte heller att skriva på Uppropet mot sharia!

Stopp för sharia i Sverige Petition

Cherin Awad, en av huvudrollsinnehavarna i Halal-tv anser att en shariainspirerad särlagstiftning skulle gynna muslimska kvinnor. För mig som varit verksam i 13 år med utsatt kvinnor och barn kommer det påståendet som en hink iskallt vatten i ansiktet. Vi kan inte släppa in lagstiftning byggd på starka och mycket misogyna värderingar i religiös form. Det är knappast inte bara stening vid otrohet som sharialagarna utdömer.

Sprid denna information på bloggar, per mail och med mun-mot mun-metoden! Stå upp för Sverige och vår svenska lagstiftning! Stöd genom detta också de människor som flytt undan förtrycket inom islam och sharia och som ser på utvecklingen med lika stark oro som många av oss infödda svenskar! Det är dags att sätta ner foten ordentligt nu!


sds hd dn

0 kommentarer:

Skicka en kommentar