söndag 6 maj 2012

Storproduktionen av resignerade förtvivlade barn på dagis fortsätter

"Det sunda barnet protesterar i början av inskolningen, eftersom det har behov av tillhörighet. Det vill helst vara med sin mamma, det är helt biologiskt. När mamman går, protesterar barnet först, sedan blir det förtvivlat, och till slut frånkopplas alla känslor. Det som verkligen händer är att barnet kopplar ifrån det limbiska systemet. Den känslomässiga dialogen stoppar, barnet stänger ner."

Velfærdsbørn

0 kommentarer:

Skicka en kommentar