torsdag 3 maj 2012

"Bara i Sverige" - kulturbidrag till biljettsmitare

Bara i Sverige… En underavdelning till våldsgrupperingen SUF får nu statliga bidrag för att ge ut en bok om hur man undviker att betala när man använder kollektivtrafiken.

Syndikalistiska ungdomsförbundet, SUF, har gjort sig skyldiga till stort antal attacker och fysiska överfall mot Sverigedemokrater och andra oliktänkande och organisationen klassas av SÄPO som ett hot mot rikets inre säkerhet.

.