onsdag 30 maj 2012

Klipp och klistra

Breivik gör skäl för öknamnet klipp- och klistraterroristen. En stor del av materialet i hans manifest är långa citat från andra, bland dem den norske bloggaren Fjordman. Denne har därför orättvist fått beteckningen "högerextremist" klistrad på sig.

Sanningssägare är illa tålda. Det Fjordman upplyser om är islamisternas planer att ta över både Europa och USA. Islams strävan efter världsherravälde är ju ingen hemlighet, det är bara att läsa Koranen och notera dess flitiga bruk av ordet "svärdet". Men själv rekommenderar inte Fjordman någon användning av svärd, han varnar bara för kommande konflikter. Han bör inte lastas för Breiviks hemska dåd.

Läs om islamiseringen av Storbritannien och USA:

Det ska böjas i tid