torsdag 24 maj 2012

Putnam och sammanhangskraften

Den medmänsklighet och empati som finns i ett samhälle kan beskrivas som dess sammanhangskraft. Termen är politiskt användbar när samhällets sammanhållning är hotad på grund av dålig integration.

. . Läs mer >>