fredag 18 maj 2012

”Flyktingar”

Det är inget konstigt med "främlingsrädsla", om man vet att många invandrare dyrkar en barbarisk och totalitär våldsideologi i sitt hemland.

. . Sanningssägare är illa tålda...