fredag 18 maj 2012

Statsbidrag till moskéer står i konflikt med moderna seder och bruk

Med dold kamera i moskéer filmades brittiska imamer när de gjorde följande uttalanden:

- Vi kan inte acceptera icke-muslimska lagar.
Det är vi som ska styra över de andra.

- Den som lämnar islam ska korsfästas
och blöda till döds under tre dagar.

- Allah har skapat kvinnan intellektuellt bristfällig.
Två kvinnliga vittnen motsvarar ett manligt vittne.

- Islams hjälte är den som halshögg
en brittisk soldat i Afghanistan.

- Ni måste bomba indiska företag
och judarna ska ni döda fysiskt.

- En armé av muslimer kommer att kämpa
mot icke-muslimer i England.

- Muhammed rekommenderade äktenskap med flickor
som ännu inte kommit i puberteten.

- Muslimer ska inte integreras
i det brittiska samhället.

- Den brittiska regeringen
och demokratin ska krossas.

- När tiden är inne för att ta makten
ska vi inte döda dem som inte motsätter sig.

- Vi lever som en stat inom staten
tills vi tar över.

- När en flicka blir tio år ska hon tvingas att bära hijab,
och motsätter hon sig ska vi slå henne.

- Människor som inte kommer moskén för att be ska straffas,
och om de inte bättrar sig ska de dödas.

- Homosexuella ska dödas
genom att knuffas ner från ett berg.


Läs mer: Sanningssägare är illa tålda…