tisdag 15 januari 2008

Relativismen har gjort oss västerlänningar svaga


Organisationen Rädda barnen har censurerat en forskningsrapport om hedersrelaterat våld, barnäktenskap och sexuellt utnyttjande av flickor.
Man kan fråga sig hur de resonerar. Det går väl inte att göra något åt ett problem om man vägrar att identifiera det?

Rädda Barnen anser att det är det enskilda övergreppet som skall kritiseras och inte den omgivande kulturen eller religionen. Men det hjälper väl inte de utsatta kvinnorna?

Kulturrelativismen är en dallrande gelepudding - ingenting är bättre eller sämre än någonting annat. Hur många människor i samhället tänker som Rädda barnen? Det är den beräkning man måste göra om man vill veta hur länge det här samhället kommer att bestå.

Det behövs en ny upplysningstid. Hur länge kan Sverige hålla stånd mot krav på sharialagar? I praktiken finns sharia redan i våra storstäders ghettoområden.

"Rädda barnen" gör inte skäl för sitt namn om de fortsätter att blunda. Av rädsla för att bli beskyllda för rasism ser de genom fingrarna på tvångsäktenskap och hedersvåld osv. Står den politiska korrektheten över de mänskliga rättigheterna? Är det bara en gradskillnad mellan Sverige och Saudiarabien?

LÄS VIDARE >>