tisdag 15 januari 2008

Nog är det synd att avväpna ett helt folk på det här viset– Politiken hänger inte ihop. Å ena sidan ska Sverige öka sina internationella insatser, å andra ska försvaret spara. Det haltar, säger förre försvarsministern Mikael Odenberg.

Odenberg visade sig vara en bra karl som avgick i protest. Folk borde lyssna till vad han säger om konsekvenserna av besparingarna. Men eftersom det inte brinner i knutarna är det är bekvämast att vara pacifist och zappa vidare på teven. Nu ska vi vara snälla, som Karl-Gerhard sjöng 1937.

Sverige har numera en försvarsminister som är pacifist. Han gjorde inte lumpen utan vapenvägrade. Ett inte oväntat val av person, med tanke på att värnplikten i praktiken är avskaffad och med tanke på vilka soldater vi skulle fått om vi haft den kvar. Finns inte många som skulle vara beredda att offra sitt liv för sitt land. Krig ska föras på kontorstid, med kafferaster.

Ministrarna säger det inte högt men tänker att vårt skyddade geografiska läge har räddat oss förut. Bättre att satsa pengarna på något annat, tänk på Tysklands och Japans ekonomiska under efter andra världskriget, berodde det inte delvis på att de var förbjudna att ha ett försvar? - Men nog är det synd att avväpna ett helt folk på det här viset. Tänk om vi blir utan hus och hem?

En försynt fråga: Sverige tar emot 100 000 invandrare per år. Det ska skaffas bostäder till dem, de behöver lärare och läkare, de ska försörjas. Är det därför det ska sparas på försvaret? Vad ska sparas på härnäst? Polisen? Brandkåren? Tullen, nej förresten, är inte den redan avskaffad?

LÄS VIDARE >>