söndag 20 januari 2008

Åsiktsministern följer EU:s påbud

Integrationsminister Sabunis utspel nyligen om värdegrunden som ska genomföras till år 2010 visar sig vid närmare påseende vara en trend inom hela EU.

Syftet är att komma åt islams avarter genom att göra ateism till Europas statsreligion. Vilket är helt fel tänkt, eftersom det främst kommer att drabba den milda kristendomen. Våldsam islam är inte lika mottaglig för EU-statens propaganda och påbud. Som så ofta får goda avsikter oförutsedda konsekvenser. Människan spår men Gud rår.

Åsiktsministeriet får också makt att bannlysa kritik av islam, av rädsla för att kränka islamisterna. Man har en fåfäng förhoppning om att de skulle bli mer sekulära och demokratiska då.

Naturligtvis har islamisterna genomskådat EU:s strategi och kommer att utnyttja den. Ett motdrag är att försöka samarbeta med de kristna. 138 muslimska ledare kräver av katolska kyrkan att de tillsammans ska utarbeta en gemensam värdegrund.

Sorgligt men sant lär påven ha gått med på deras krav. Detta håller inte, käre påve. Kristendomen och islam har ytterst lite gemensamt. Se hur illa det går de kristna som förföljs i Asien och Afrika.

Och till er andra: Kom igen nu, även om du inte tror på Jesus så är han ett gott föredöme. För att stå emot islam behöver vi lite av den äkta varan. Jesus Kristus är det fullkomliga exemplet på någon som alltid var rakryggad trots de svåraste motgångar. Han är den som förkroppsligar redbarheten, styrkan och modet.

* *

Gemensam grundval? >>