fredag 17 februari 2012

Nästa gång du hör det välbekanta pladdret om Fredens Religion™ från någon som köpts med Saudi-pengar...

... i något "University Center för muslimsk-kristen förståelse" under ledning av någon av vänsterns favoritexperter...

Läs mer >>