måndag 27 februari 2012

"I oförminskad styrka fortsätter de kriminella sina övergrepp mot den hårt plågade befolkningen"

En försynt fråga: Sverige tar emot 100 000 invandrare per år. Det ska skaffas bostäder till dem, de behöver lärare och läkare, de ska försörjas. Är det därför det sparas på försvaret, polisen, brandkåren? Tullen, nej förresten, är inte den redan avskaffad?

USA: fler vapen, mindre brottslighet