måndag 27 februari 2012

Retspsykiatri‏

De svenske TV-nyheder 27.2.2012 kunde i dag fortælle horrible nyheder om landets retspsykiatriske klinikker. Man nævnte fem sådanne, men om der var flere, ved jeg ikke.
Her bor nogle af landets værste forbrydere, som har begået meget grove forbrydelser som f.ex. voldtægt mod børn.
En ung kvinde fortalte, hvordan hun som 13-årig blev luret af en 40-årig mand til at lade sig fotografere til model. Men der blev ikke fotograferet! Hun fortalte sin mor, hvad der skete, og manden blev dømt til retpsykiatrisk behandling.....

Forholdene på de retspsykiatriske klinikker er i dag meget lempelige, for de indlagte skal jo “anpasses” til samfundet uden for. Derfor har de lov at have mobiltelefon og en computer, men personalet har i følge reglerne ikke lov til at kontrollere, hvad de bruger disse ting til, selvom det vilde være praktisk at kunne gribe ind, inden der sker nye forbrydelser.

De pædofle har således mulighed for at kikke på børneporno, og man har exempler på at man fra retspsykiatriske klinikker har bestilt narkotika og våben. Da personalet som sagt ikke må føre kontrol med de indsatte, kan forbrydelser, der arrangeres inde fra klinikken kun opdages ved et tilfælde. I øvrigt kan personalet være udsat for trusler, hvilket rimeligvis fører til, at de kun sjældent “ser” noget. De har heller ingen midler til at forhindre misbrug af computer eller telefon, idet den eneste mulighed for dem er at lukke for computer og/eller telefon - i højst to måneder! Og kun som en undtagelse, fordi der er “hændt noget”! Men når kontrol er så godt som umulig, så hænder der ikke noget. Skulde telefon og computer blive lukket, så går den uheldige patient ind til naboen og låner hans telefon og computer!

Overlæge Ing-Marie Wieselgren (foto) mente tilsyneladende, at der nok burde gøres noget, at loven burde ses igennem og ændres, men at sådan ændring jo tager tid, - rimeligvis helt frem til 2016 - men at Socialstyrelsen også kunde gøre noget ved sitationen ved at “tolke” lovens ordlyd noget strammere.

Den unge kvinde, som for ti år siden som 13-årig var blevet voldtaget, og nu gennem TV-nyhedsredaktionen hørte, hvordan hendes voldtægtsmand kunde have det på sin retspsykiatriske klinik, var oprørt.

For et års tid siden kunde man på svensk TV høre om en horribel historie, hvor personalet på en retspsykiatrisk klinik havde hjulpet en sådan pedofil voldtægtsmand til en udstrakt frihed til udgangsture og tilsidst skaffede ham en lejlighed i et boligkomplex, hvor han snart fandt en lille tulle, han kunde.... Den historie vakte megen vrede....

Psykiatri är inte ofarlig

0 kommentarer:

Skicka en kommentar