lördag 18 februari 2012

Det är New York Times som säger det, så det så

”Medelklassen försvinner i USA” påstår SvD Näringsliv idag.

”Inkomstklyftorna vidgas i USA, så också motsättningarna mellan fattiga och rika.” Det är New York Times säger det, så det så. (Och dom är ju alltid riktiga och 'opolitiska’…?) ”Vita Huset ser oroat på utvecklingen.” (Oroat…?) ”Mitt Romney är urtypen för det vi kämpar mot”, säger en #Occupy-man från Cleveland.

- Men var det inte så att Obama’s Stimulus-paket 2009 skulle ha fått fart på USA igen…? ”$787 billion”, eller hur?

- Kom ihåg att USA är uppdelat i två ”länder”: Blue states, elitära och radikala, och Red states, folkliga och konservativa. Blue är ’kusterna’, Wash DC–Boston och LA–Seattle, och mindre utpräglat Chicago och norrut. Allt annat är ”rött". Men media finns i de blå områdena!

- Därför kan SvD skriva så här. Och tro att man beskriver USA riktigt och allsidigt.

Unemployment U6 är en siffra på de som vill arbeta heltid, men inte kan det: Vanlig arbetslöshet (U3), plus ofrivillig deltid, plus ”har gett upp att söka, det lönar sig inte”.

- 2006 gick U6 upp till 8,5%, 2007 hade 8,8% i december; sedan – under Demokraterna – steg det.

- 2008 13,5%. 2009 17,2%. 2010 17,0%. 2011 16,4%. Statistiken börjar 1994, men så här högt har det aldrig varit förr. (11% jan 1994, 10% 2003.)

- I Demokrat-styrda Kalifornien var U6-siffran 22,1% år 2010. Var femte person är åtminstone delvis arbetslös.

- Svenska tidningsläsare har aldrig sett dessa siffror. De menar att ”de fattiga” måste ty sig till Obama för att få det bättre. ”Det har ju stått i tidningen, så det måste vara sant.”

Kommentarer av Steve till artikeln Ta sig en funderare

Läs också Var är jobben?