måndag 20 februari 2012

Ännu ett kapitel i historien om jihad

"Lärdomarna från de fortsatta försöken i Malaysia att konvertera landet in i ett islamiskt kalifat och underblåsa bråk i Thailand är den lömska och hänsynslösa taktik dessa muslimer använder. Först när vi i icke-muslimer slutar med undanflykter mot terrorister (som alla är muslimer) och använder våra fortfarande överlägsna vapen mot fienden, kan de slutligen besegras i det hotande tredje världskriget."

History of the Jihad against Malaysia (1441 - Ongoing)