måndag 16 januari 2012

Vi har sett tillräckligt av "svenskar" som ägnar sig åt terrorverksamhet i utlandet

Det är angeläget att inte ge efter. Moskéer som kommandocentraler för terrorism måste motarbetas. Hjärntvätt av skolbarn i muslimska friskolor kan inte accepteras.

Efter påtryckningar från Säpo ...