onsdag 18 januari 2012

Sammanhangskraften

Den medmänsklighet och empati som finns i ett samhälle kan beskrivas som dess sammanhangskraft. Termen är politiskt användbar när samhällets sammanhållning är hotad på grund av dålig integration.

. . Skånska sjukhus lär sig defensiv krigföring