fredag 13 januari 2012

De evinnerliga förbuden är typiska för landet

. . En stark kärnfamilj består av mamma, pappa, barn som själva fattar beslut om hur de vill utforma sitt liv.

Läs mer här >>