fredag 4 november 2011

Sveriges utrikesminister Bildt sitter till midjan i arabisk olja...

... och försummar aldrig ett tillfälle att sätta tummen i Israels öga. Han har också låtit sig fotografera tillsammans med "aktivister" på det turkiska "Ship to Gaza". Det är dubbelmoral:

Muslimska trupper från Turkiet ockuperar Kurdistan. Enligt internationell lag har Turkiet rätt att göra det för att bestraffa och förhindra terrorism. Bortsett från om det är rimligt att beteckna kurdiska separatister som terrorister, reser det en intressant fråga: Varför visas inte Israel samma hänsyn som den man ger till Turkiet?

Alla de människor som hyperventilerar över nya byggnader, projekt och planer för Jerusalem verkar glömma ett grundläggande faktum: Jerusalem är en modern, levande, växande stad, inte ett fossilt museiföremål.

Gudskelov är det inte Bildt och det högljudda Ship to Gaza-gänget som bestämmer Sveriges och EUs utrikespolitik. Om Israel skulle upphöra att existera, skulle en viktig motor för världens ekonomiska utveckling försvinna.

Läs också: Ytterligare ett judiskt Nobelpris