måndag 7 november 2011

License to kill?

Vi behöver hjältar i mörka tider, en de mänskliga rättigheternas koalition. President Obama är knappast en sådan hjälte eftersom han vägrar att peka på islam som ett problem. I stället bombar han bort arabiska diktatorer för att bereda väg för islamister.

läs mer >>