söndag 13 november 2011

Moskva har hållhake på dansk minister

Centret för forskning om Kalla kriget fick i uppdrag av den förra (borgerliga) danska regeringen att avslöja vänsterflygelns kontakter med östblocket. Namnen på ett stort antal danskar som var i kontakt med KGB skulle avslöjas. Men centrets ledare professor Bent Jensen tvekar inför rättegångskostnaderna, om danskar som omtalas som relaterade till KGB i en kommande rapport anlägger sak om förtal.

Bent Jensen har samma svårighet som professor Birgitta Almgren på Södertörns Högskola att få skriva öppet om vad som hände under det kalla kriget. Vi ska inte veta vad de har gjort. De röda är fridlysta i klass A.

Redan Olof Palme var i ryssarnas garn. Han försökte få Sverige att avbryta samarbetet med CIA och in­leda ett samarbete med KGB.

För övrigt var det Håkan Juholt som i grunden förstörde det svenska försvaret. Det var när han var sosse-regeringens ”försvarsexpert” som Jugholt åstadkom det svenska Försvarets nuvarande tillstånd: att mobilisera hela vår militära förmåga (och det är inte mycket numera) tar tre år!

Den danske ministern Ole Sohn fortfarande lojal mot sina tidigare arbetsgivare i Moskva?