fredag 18 februari 2011

‘Gammeldanskar’ och andra – 1 januari 2011 – stiger eller faller IQ-genomsnittet?

Läs mer här >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar