fredag 26 november 2010

Österrike-Ungern, det Habsburgska riket, på många sätt föregångare till EU, förvandlades efter första världskriget till "en flock pyttesmå stater". En fungerande infrastruktur slogs sönder. Man kan fortfarande se på kartan hur vägar och järnvägar följer den naturliga geografin utan att bry sig om nationsgränser. Vid freden i Trianon 1920 styckades Ungern upp och förlorade 72 procent av sin landyta. Ungern som var utan skuld till kriget drabbades hårdast. Fortfarande bor närmare 4 miljoner ungrare i grannländerna.
Trots att Ungern drabbats hårdast var revanschkänslorna små jämfört med i Tyskland, men det hjälpte inte, läget mitt i Europa innebar marscherade tyskar och ryssar under andra världskriget.

Läs mer här >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar