tisdag 16 november 2010

Att ha åsikter om integration är inte detsamma som rasism

"Ibland när man läser artiklar på nätet sätter man kaffet i vrångstrupen:

'Förekomsten av oönskat material via internet är omfattande och hindrar att internet utvecklas' skriver Johan Axhamn, doktorand i civilrätt. Denna tokstolle föreslår att staten därför 'genom olika typer av tekniker för blockering och filtrering' stoppar 'förmedlingen av oönskat material'. Jag förmodar att det är PI och liknande informationskanaler som han vill stoppa.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tillsatt-en-utredning-kring-internetleverantorernas-roll_5676225.svd

Sverige ska alltså bli som diktaturens Kina och bara låta medborgarna få ta del av censurerad information som först har kontrollerats av en politiskt korrekt härskarelit.

Vi lever tyvärr idag i ett land med en mediakår som gravt åsidosätter sitt journalistiska uppdrag och underlåter att informera allmänheten om vissa företeelser i samhället. Istället låter de sina egna politiska övertygelser och ideologier styra vad som skrivs. Den svenska mediakåren beskriver inte verkligheten som den är. Allt som handlar om illegal invandring, om våldtäkt och andra våldsbrott som utförs av kriminella invandrare, om hot, utpressning, anlagda bränder och annan skadegörelse utförda av invandrargäng censureras bort och kommer aldrig till allmänhetens kännedom. Det är endast tack vare internet som PI och andra oberoende informationskällor kan informera om vad som verkligen äger rum i vårt land. Nu höjs röster för att denna informationskälla ska censureras. Detta är skrämmande. Jag har sagt detta förut. Sverige börjar alltmer likna en diktatur."

En kommentar av Clas S på bloggen PI

0 kommentarer:

Skicka en kommentar