torsdag 14 maj 2009

Kyrkan skall inte falla undan för islam

- Under en bibelsamling såg de som var här en kille som slog sönder en ruta. De följde honom till hemmet, men hans mamma försvarade honom i stället för att be om förlåtelse, säger den fenomenale prästen Fouad Rasho. Han är dock inte speciellt orolig utan verkar snarast sporrad och vill nå ut med evangeliet till fler. Han ser också ett stort intresse bland många muslimer för kristendomen.
- Förtroendet för islam sjunker dag för dag, och det ökar för kristendomen. Det är något som jag inte såg för några år sedan, säger han.

Evangelisationen i Hjällbo fortsätter – trots stenkastning.

Det påminner mig om salig Kurt Lundgren som på sin blogg Östra Ölands fria horisont skrev:

"Jag tror att kyrkan skall göra som företag som vill komma ur en kris, fokusera på kärnverksamheten. I Kyrkans fall måste det vara :

. Rädda dig från helvetet, kom till oss.

. Läs Bibeln, gå i kyrkan.

. Att omvända muslimer till den rätta tron bör väl vara ett primärt kyrkligt mål, starkt fokus på den saken, käre biskop. Här har du 500 000 otrogna bara i detta land, kanske så många som en miljon. Ut i skogarna och förorterna, missionera och döp dem. Oändlig är arbetsuppgiften, ädelt dess syfte."
Tyvärr är det nära nog omöjligt att omvända muslimer till kristendomen, de flesta är vettskrämda vid tanken eftersom deras profet ju bestämt att de som lämnar islam ska mördas. Men om inte annat är det bra att Jesus kärleksbudskap får vädras ibland.

I den mån svenska kyrkan har missionärer nuförtiden är de till skillnad från prästen Fouad Rasho okunniga om muslimsk tro och inbillar sig att den är en fredens religion precis som kristendomen. Man har vikit sig för islams aggressivitet och pratar hellre om samarbete än om att omvända muhammedaner.

De skrifter som används vid studier av islam behandlar t.ex Muhammed som en man som gifte sig med en rik änka och tog emot Guds ord från ängeln Gabriel. Om man nöjer sig med detta är det inte konstigt deras bild av islam blir tolerant och kärleksfull. Tyvärr är orsaken till detta endast okunskap.

Europa är mitt uppe i ett tre-vägs kulturkrig mellan kristna, sekularister och muslimer. Både sekularister och kristna känner sig hotade av radikala islam. Anti-religiösa sekularister håller med om att islam är farligt av en anledning, nämligen att, precis som kristendomen, det är en religion. Men vissa misslyckas med att förstå att islam snarare än en transcendental religion, påminner om en totalitär politisk ideologi i form av en religion. Den syftar till att införa islamisk lag för alla, även icke-muslimer.

Kyrkan skall inte falla undan för muhammedaner utan försöka omvända dem, inte sant? Därför att islam är ingen religion. Det så kallade övernaturliga lyser med sin frånvaro.

Jag läste ett vittnesmål av en egyptisk muslim som hade konverterat till kristendomen, och den lättnad han kände. På hans arbetsplats gällde vassa armbågar och egoism och folk blev helt förvånade över hans plötsliga hjälpsamhet, att han kunde göra saker åt dem utan att förvänta sig gentjänster.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hjällbo är, med egen erfarenhet, en plats som är helt urspårad och har varit det länge. Hur mycket trevligt som media än skriver så vet folk med anknytning till stället hur det är där.

Misshandel, hot och våld är extremt vanligt där. "Det är vårat område" är en återkommande kommentar från invandrarna där och det rättfärdigar deras rån och misshandel mot folk som råkar befinna sig där. Har man tur så känner någon igen en och då kan man få höra -"Vänta, han bor här. Vi skiter i han."

Knute -"De misslyckas med att förstå att islam snarare än en transcendental religion, påminner om en totalitär politisk ideologi i form av en religion."

Exakt. Det är det som är problemet med sekularister. Dom kan inte skilja på graden av farlighet. ID predikning är det samma som predikning för mord på människor.

Sekularister och kristna borde stå enade i en kamp mot totalitärismen som kommer från islam.

Knute sa...

Åter igen, tack Tony! Jag är inte någon vidare skribent men det är skönt att det finns någon som begriper vad jag menar.

From Sweden with Grief sa...

Knute, du är en fantastisk skribent! Den som väcker tankar hos människor och som hjälper andra att formulera sig, den anser jag vara den bäste. Det är också den viktigaste rollen som finns i skrivandet, tycker jag.

Nils Dacke sa...

Knute, du har oftast bra och relevanta inlägg, men detta irrelevanta påhopp på sekularister nådde ett lågvattenmärke. Jag, själv sekularist, känner och kommunicerar regelbundet med ett antal sekularister, vilka är helt på det klara med att islam är minst lika mycket ideologi som religion. De flesta är klart medvetna om två fundamentala skillnader mellan islam och kristendom.
I kristendomens grunder, evangelierna, finns tydligt inskrivet dels den allomfattande "Gyllene regeln" (Matt 7:12), dels "Giv åt kejsaren...resp Gud..." (Matt "":21). Här finns grunder för såväl allomfattande kärlek/respekt som den sekulära statens uppdelning mellan världslig och andlig makt. Som humanist bekänner jag mig till båda.

Inom islam finns inte motsvarande. Dess kärleksbud omfattar endast andra muslimer (K 48:29 och 49:10) och enligt islams dogmer görs ingen uppdelning mellan andligt och världsligt utan allt mänskligt skall styras efter sharia, som frystes på 800-talet.

Så de flesta av oss förstår utmärkt väl att islam är mera ideologi än religion.

Det är en annan och allvarligare fråga att PK-etablissemanget i sin okunskap och naivitet tror att islam är som vilken annan religion som helst. I den skaran ingår tyvärr ett antal höga företrädare för kristna samfund. Därvidlag är vissa omedvetna sekularister och religionsföreträdare lika goda kålsupare.

Knute sa...

Nils Dacke, jag håller med om att jag uttryckte mig för kategoriskt. Kanske det hjälper lite om jag infogar ordet "vissa":

"Anti-religiösa sekularister håller med om att islam är farligt av en anledning, nämligen att, precis som kristendomen, det är en religion. Men vissa misslyckas med att förstå att islam snarare än en transcendental religion, påminner om en totalitär politisk ideologi i form av en religion."

Knute sa...

Den vanligaste sorten av sekularister i Sverige tillhör inte de ädla Humanisterna, utan folk som av sina marxistiska skollärare blivit intalade att kristendomen är lika hemsk som islam.

Och det skriver du ju på slutet Nils Dacke, "att PK-etablissemanget i sin okunskap och naivitet tror att islam är som vilken annan religion som helst". Så jag begriper inte varför du ska känna dig träffad.

Kanske jag får hitta ett annat ord än sekularister, politiskt korrekta kanske, för att inte bli missförstådd.

Nils Dacke sa...

Jag kände mig inte personligen träffad men tyckte ändå en kommentar var berättigad.
"Politiskt korrekta" är nog en bättre term eftersom även alltför många kristna företrädare sviker i sitt ställningstagande mot islam genom att tala om "dialog" eller liknande samt benägenhet till eftergifter i principiella frågor. Det visar bara att de inte har förstått islams innersta väsen. Kristna har sedan 700-talet (med en kort parentes för korstågen) försökt med "dialog" visavi islam med känt resultat. Gamla kristna kärnområden som Syrien, Palestina, Anatolien och Egypten är sedan länge övervägande muslimska. Den fina kristna tanken om att "vända andra kinden till" fungerar helt enkelt inte mot islams företrädare eftersom det uppfattas som "dhimmitude".
Sedan är jag den förste i att instämma i att vänstermaffian är notoriskt och obalanserat kritiska mot kristna företeelser medan man gärna i sin enfald stryker islam medhårs.

Skicka en kommentar