söndag 21 februari 2010

New World Order

”Ny världsordning ett måste efter debaclet i Köpenhamn”, kan man läsa i DN.

Euro-med sammanfattar vad som är på gång:

"Premiärminister Gordon Brown deklarerar för sina progressiva vänner att han vill ha en världsekonomisk konstitution - och hävdar att världen är i en unik radikal förändring. Det finns rapporter i pressen om att den svaga dollarn håller på att skapa en ny världsordning och att en global bankskatt kan bli verklighet snart. Soros kräver att Kina skall gå i spetsen för en ny världsordnings kommunistiska / fascistiska ekonomi.

En ny ekonomisk världsordning förespråkas nu på många håll som en de facto världsregering - och UNCTAD (FN:s konferens om handel och utveckling) lade i september 2009 fram ett program för den globala kommunistiska planekonomin med omfördelning av världens rikedomar under överinseende av en överordnad myndighet, om införande av en global skatt på all internationell handel, med en global centralbank och en global valuta baserad på IMF:s (Internationella valutafonden) särskilda dragningsrätter, vilket rekommenderas av Sarkozy och Gordon Brown.

Ekonomisk aktivitet och inflation kommer att kontrolleras av IMF genom dess tryckning / reduktion av tryckning av SDR (särskilda dragningsrätter) och fördelning av välstånd genom reglering av de fasta växelkurserna."

- - -
Det verkar inte bättre än att vi är på väg dit Marx förutspådde. Kapitalet blir så socialiserat att det faller som en mogen frukt i världsstatens hand.

Jag tror inte alls på det där om Ny Världsordning, annat än som tankeexperiment, konspirationsteorier gör mig allergisk. Jag har någon slags "libertariansk" hållning sen tonåren, instinktivt gillar jag inte Staten och tror inte att den är något att hålla i handen gentemot Kapitalet.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar