tisdag 2 februari 2010

Framtiden är oviss och det förflutna oåterkalleligt

Bilden hämtad här

Planetens våldsamma krafter har drabbat Haiti, och gett upphov till deliriska vanföreställningar om att det är Guds straff, med mera. Människor fungerar så, man vill ha en mening med det som händer. Man tänker kontrafaktiskt: om inte om hade varit, så hade det inte hänt.

Men om man skulle söka en mening borde det vara att se till att livet överlever på lång sikt. Först måste vi ta språnget ut i vårt solsystem och kolonisera planeterna. Sen efter miljarder år, när solen börjar svalna, får vi ge oss ut och leta nya boningar i vår egen galax Vintergatan, och längre fram i tiden, när galaxerna är på väg att kollidera, måste vi ge oss ännu längre ut i vida världen.

Under USA:s förre president George W Bush drogs ett projekt igång om att landsätta astronauter på månen igen senast 2020. Nu skrinlägger Obama planerna. Kanske rentav ödesdigert ur ett kosmiskt perspektiv. Även här och nu är han måhända en katastrof. Rättare sagt kan hans eftergivenhet för atombombsbeväpnade islamister i Iran bli katastrofal för mänskligheten.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar